Axa prioritara 5

2014-2020

Conservarea, protecția, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

  • 10 proiecte contractate
  • Asistența financiară nerambursabilă: 125.892.929,94 lei

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării si decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului si promovării masurilor de reducere a zgomotului

  • 4 proiecte contractate
  • Asistența financiară nerambursabilă: 55.852.880,70 lei
  • Proiectul consta in reconversia functionala si reutilizarea unui teren degradat aflat in domeniul public al orasului Magurele, localitatea Dumitrana, in suprafata totala de 60.923 mp. ...

  • Crearea și amenajarea Parcului Valea Mangului din Orașul Chitila, în scopul creării și extinderii suprafețelor de spații verzi și a zonelor de recreere și agrement pentru comunitatea orașului....

  • Obiectivul general al acestui proiect sustine dezvoltarea infrastructurii urbane prin realizarea de spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane particularizate prin spatii verzi, zone de recreere, strazi urbane....