Axa prioritara 10

2014-2020

Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

  • 26 proiecte contractate
  • Asistența financiară nerambursabilă: 194.294.024,35 lei

Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

  • 16 proiecte contractate
  • Asistența financiară nerambursabilă: 234.959.339,09 lei

Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

  • 11 proiecte contractate
  • Asistența financiară nerambursabilă: 95.348.404,91 lei

Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

  • 9 proiecte contractate
  • Asistența financiară nerambursabilă: 179.335.809,19 lei