Perioada de finantare

2014-2020

REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020 și-a propus creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Dezvoltare durabila

2014-2020

Alocarea financiară orientativă pentru REGIO în regiunea București-Ilfov a fost de 451.736.907 euro pe cinci axe prioritare, din care 356.638.299 euro contribuție FEDR şi 95.098.608 euro contribuție națională.

 

În regiunea București-Ilfov, REGIO este implementat, în calitate de Organism Intermediar, de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), organizație neguvernamentală, non-profit, cu personalitate juridică și de utilitate publică, înființată în anul 1999, care funcționează în baza legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. Activitatea de bază a ADRBI o reprezintă oferirea de servicii specifice către administrația publică locală și sectorul privat, în scopul dezvoltării regiunii București-Ilfov.

 

Până în prezent, la nivelul regiunii București-Ilfov, au fost depuse 330 de proiecte și s-au semnat 219 contracte de finanțare, valoarea totală nerambursabilă contractată fiind de 3.206.502.398 lei.

Axa 3

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Vezi proiecte

Axa 5

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Vezi proiecte

Axa 6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Vezi proiecte

Axa 10

Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu precum si a învăţământul profesional şi tehnic

Vezi proiecte